Kereső_doboz

Vásárlási feltételek

Figyelem: a termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót!

 

Vásárlás visszavonása, megrendelt termék visszaküldése:

Vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is.

Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut.

Amennyiben a Vevő sikertelenül szerelteti be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelési költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.

Adatvédelem:

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez egyéb esetben a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek és szabályzatnak ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül.

Az Ön által megadott adatokat és információkat a Riasztósember.hu Kft -nek jogában áll felhasználni. Továbbá ezek az adatok informatikai feldolgozás alá kerülnek. Ez a feldolgozás szigorú szabályoknak megfelelően végzett.

A Riasztósember.hu Kft a weboldalon regisztrált, megadott email címekre promóciós e-maileket küld, melyben újdonságokról, akciókról, kifutó termékekről, értesíti a regisztrált személyt. Kérheti, hogy a Riasztósember.hu Kft ne küldjön Önnek több e-mailt, ezt az info@tavadok.hu címen kell jelezni!

A Riasztósember.hu Kft az egyedüli és kizárólagos jogosultja a személyes adatok kezelésének, és ezeket az adatokat semmilyen körülmények között, harmadik fél számára ki nem adja.